Doğrudan Temin

Anasayfa » Doğrudan Temin
Klasör ve Yarım Kapak Dosya Alımı
Teklif 103 Klasör ve Dosya Alımı
8 Kalem Malzeme Alımı
Üniversitemizbağlıbirmlerininihtiyaçlarıiçinaşağıdayazılı8(Sekiz)kalemMal/Malzeme4734SayılıKamuİhalekanununun22/d maddesine göre satın alınacaktır. Sıfır Atık Projesi İçin Malzeme Alım Duyurusu Teknik Şartname
Masa,sandalye alımı
ÜniversitemizsağlıkKültürveSporDaireBaşkanlığınınihtiyacıolanyemekhanebölümündekullanılmaküzereMasave Sandalye 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22/d maddesine göre satın alınacaktır. Masa-sandalye alımı Teknik Şartname
Temizlik Malzemesi Alımı (Havlu-Tuvalet Kağıdı)
Üniversitemiz ve Bağlı birimlerinin ihtiyaçları için 2(İki) Kalem Temizlik Malzemesi Alınacaktır (Havlu-Tuvalet Kağıdı) Teklif Formu ve Teknik Şartname
ÇEŞİTLİ AKARYAKIT ALIMI
Üniversitemiz Rektörlük ve Bağlı birimlerinin ihtiyaçları için benzin ve motorin alımı yapılacaktır. Teklif formu ve Teknik şartname
Diploma, Berat , Fihristli karton Basımı yaptırılacaktır.
Diploma, Berat , Fihristli karton Basımı yaptırılacaktır. Ek 1 : Teknik şartname Ek 2 : Diploma Örneği Ek 3 : Berat Örneği Ek4 : Fihristli Karton örneği
49(KIRKDOKUZ) KALEM KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR
Teklif 32 49(Kırkdokuz) Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı Kırtasiye Malzemesi Teknik Şartnamesi Teknik şartname Eki